Peníze až na prvním místě…?

Žijeme v době ve znamení honby za penězi. Ať už v případě užívání si dostatečného blahobytu, tak též honba za penězi v podobě získání potřebného obnosu pro přežití vůbec. Někdy se jeví, že jen peníze jsou zárukou pro spokojený a smysluplný hodnotný život. Zajisté jsou cestou ke svobodě a zejména prostředkem k absolutní nezávislosti, ale…
různé mince
Jak tomu bylo aneb nahlédnutí do historie peněz

Vše započalo v daleké historii dělbou práce. Ve středověku vše probíhalo na základě směňování zboží, což se nazývalo směnným obchodem. Podstatou významu bylo, že se jednalo o směnu zboží mající náležitou hodnotu! Jakmile u našich předků došlo k výrobě kovů, nastala změna ohledně směny. Kovy jako zlato, stříbro či železo plnily stejný význam zcela pro každého. Tudíž docházelo k obchodování za již určitý stanovený obnos množství daného kovu.
Výroba prvotních mincí pochází z Malé Asie, což velmi záhy bylo přijato i starými Řeky, které se pustily do výroby stříbrných i bronzových mincí. Přínosem bylo, že se jednalo o platbu mincemi a tudíž stanovenou hodnotu. Staly se zcela hodnověrným prostředkem obchodování.

Smysl peněz v dnešní době

Dnes je vše ohledně obchodování a placení velmi snadné. Nejen že jsou nyní peníze v podobě papírových bankovek a mincí. Možnosti využití platby v hotovosti či platební kartou. O co snadnější to v současné době je, o to těžší je mnohdy si uvědomit hodnotu a smysl peněz. Mnozí žijí s představou, že peníze jsou opravdu na prvním místě a jsou nejdůležitější věcí pro život. Někdy jsou až tak zaslepeni, že pozapomínají na prvotní účelnost a poslání peněz, tj. jedná se o prostředek k výměně za něco – pořízení hmotných či nehmotných věcí apod.

hromada peněz

Jsou peníze opravdu nejdůležitější?

Stalo se spíše frází konstatovat, že za peníze si nelze koupit zdraví. Bývá to vyřčeno z úst, aniž bychom si uvědomili důležitost významu. V hekticky uspěchané době je zkrátka vidina získání a potřeb peněz hlavní hnací silou. Věřte, že nejen to nejcennější – zdraví, si opravdu nelze koupit, ale je neměnným faktem, že hodnoté věci si za peníze nepořídíte a ne vše, co je reálné si pořídit prostřednictvím peněz má nejvyšší hodnotu. Často to naopak bývá pravdou.

Peníze jsou velmi důležité, ale nenechte se jimi zcela polapit.