Ubytování v Lednici jako připomínka konce epochy feudalismu

Víte, čím se vyznačovalo 19. století? Průmyslovou revolucí a koncem jedné historické epochy. Byla to velmi zajímavá doba, plná zvratů a revolučních myšlenek. Můžete si ji výrazně připomenout například na bývalém panství Lichtenštejnů, s ubytováním v hotelu Lednice, v sousedství zámku Lednice s přilehlým krajinným parkem.

zámek Lednice

Revoluční proměny 19. století

Polovina 19. století se vyznačovala dvěma výraznými protiklady. Lidé toužili po větší volnosti a feudalismus přestával být pomalu, ale jistě, dominantním společenským řádem. Oficiálně ukončil své působení v roce 1848 zrušením poddanství, kdy již nemohla vrchnost rozhodovat o bytí a nebytí svých nevolníků, kteří se mohli svobodně rozhodnout žít podle svého, za prací migrovat, případně mít svůj vlastní zdroj obživy.

Toto období bylo velmi dramatické i vzhledem k rychlé expanzi průmyslové revoluce, ta totiž umožňovala překotný rozvoj měst a přilehlých průmyslových center, což vedlo šlechtu k přehodnocení jejich dosavadního životního stylu.

Lichtenštejnové se s tímto jevem vypořádali po svém, ale snadné to rozhodně neměli. Využili výdobytků technických objevů kupříkladu k rekonstrukci obřího skleníku v sousedství zámku Lednice, který tvoří ocelová a litinová konstrukce s vsazenými skleněnými destičkami. Končící feudalistická epocha také nahrávala v celé Evropě nostalgickému návratu starých dob, podobně jako to prožíváme my dnes v souvislosti s tzv. retro stylem.

Tehdy se za retro styl považovalo vyzdvižení architektonických památek starověku a rané gotiky, tedy především antického umění. Lichtenštejnové na svém panství, v rozsáhlém Lednicko-valtickém areálu vybudovali několik menších staveb (salet), s nimiž mohli alespoň pomyslně souznít se starověkým Řeckem a Římem. K těm nejzajímavějším patří Chrám Tří Grácií, malý letohrádek oblého půdorysu v neoklasicistním duchu, s typickými antickými vysokými sloupy, a dále Lovecký zámeček, Apollónův chrám, Reistna a Dianin chrám.

salety v Lednici

Nenechte si ujít příležitost připomenout si tuto epochu vlastními prožitky, můžete se tu ubytovat v blízkosti zámku a strávit tu příjemnou dovolenou nebo prodloužený víkend a spojit jej s pobytem v přírodě, která patří k nejkrásnějším a nejobdivovanějším ve střední Evropě.