Ryby, rybky, rybičky…


Novomlýnské nádrže  – to jsou atraktivní mimopstruhové revíry Moravského rybářského svazu. Toto vodní dílo bylo vybudováno v oblasti soutoku Dyje se Svratkou a Jihlavou a je tvořeno třemi na sebe navazujícími mělkými nádržemi. Hlavním vodohospodářským účelem jeho výstavby bylo zmírnění častých a rozsáhlých povodní v oblasti dolních toků Dyje a Moravy a doplňkově také rekreační využití.
místo odpočinku
Z rybářského hlediska dnes všechny tři nádrže, které jsou situovány v klimaticky nejteplejší oblasti Česka, vytvářejí jedinečné podmínky pro rozvoj teplomilných druhů ryb. Ryby zde nacházejí obrovské zásoby přirozené potravy a dorůstají do trofejních velikostí.
Všechny tři nádrže navíc vykazují vysokou samočistící schopnost, což umožňuje návrat i vymizelých citlivějších rybích druhů. Objevují se zde znovu druhy jako je např. plotice lesklá, ostrucha křivočará, ježdík žlutý, drsek menší a drsek větší, candát východní a jeseter malý.
kapr v řece

Mušovská nádrž: hospodářská těžba ani regulační odlovy ryb se na tomto revíru neprovádějí. Míra kapra je stanovena na 45 cm, candáta 50 cm a štiky 60 cm. Je povolen lov z loděk i zavážení  bójek, sloužících k lovu dravých ryb – candát, štika a vůdčím dravým druhem se v této nádrži jednoznačně stává sumec. Má zde optimální potravní a teplotní podmínky. V roce 2008 zde byl uloven obr dlouhý 230cm a vážil 70kg.
Informace o úsecích se zákazem lovu jsou uvedeny v podmínkách výkonu rybářského práva a pravidla o chování lovících rybářů na těchto místech stanovil správce nádrže.
Věstonická nádrž: nádrž zatopila obec Mušov, na malém ostrůvku zůstal jen kostel sv. Linharta, který stál na návrší nad vesnicí. Při vyšších vodních stavech je nádrž propojena s Novomlýnskou nádrží, takže ryby mohou v této době mezi oběma nádržemi volně migrovat.
Sportovní rybolov je povolen pouze z jižního břehu a zájemce si musí zakoupit samostatnou povolenku – mimopstruhová povolenka MRS zde neplatí!
kapr ve vodě
Novomlýnská nádrž: je z nádrží největší a jako jediná je vybavena malou vodní elektrárnou. Lov z loděk a zavážení bójek, sloužících k lovu dravců, je povolen. Nejvíce lovené druhy jsou kapr, cejn, sumec. V roce 2007 zde byl uloven amur o hmotnosti 25,0 kg. Vyskytuje se zde též karas stříbřitý.
Na této nádrži se v září 2016 uskutečnil mezinárodní závod v lovu trofejních kaprů – World Carp Classic (WCC).  Největší ulovený kapr vážil 21,6 kg.