Opravdu to není nic složitého


DÄ›sí vás pojem ready made s. r.o.? Naprosto zbyteÄnÄ› – nehledejte v tom opravdu nic složitého. O co tedy vlastnÄ› jde? My vám nabídneme ke koupi již existující spoleÄnost, jejíž základní kapitál je již splacen, a která tím pádem nemá vůbec žádné závazky ke tÅ™etím stranám. Usnadníme vám tím těžké a složité zaÄátky vaÅ¡eho podnikání, abyste se nemuseli trápit hodiny na úřadech a mohli jste zaÄít podnikat tÅ™eba již druhý den od svého rozhodnutí koupÄ› ready made s. r. o. od naší spoleÄnosti, která spoleÄnost s ruÄením omezeným za úÄelem dalšího prodeje možná právÄ› pro vás založila.

Neváhejte a kontaktujte nás!

V případÄ› zájmu o naÅ¡i službu kontaktujte prosím naÅ¡e odborníky buÄ telefonicky nebo prostÅ™ednictvím kontaktního formuláře, který naleznete na naÅ¡ich webových stránkách. Každá ready made s.r.o. u nás je již zapsána v obchodním rejstříku, je splacen její základní kapitál v plném rozsahu, je registrována pro daň z příjmu, má vlastní IÄŒO i DIÄŒ, získala oprávnÄ›ní k provádÄ›ní podnikatelské Äinnosti – tedy živnostenské oprávnÄ›ní a v neposlední Å™adÄ› nemá žádné dluhy, závazky ani pohledávky.